top of page
Aanbod voor groei in groep.
Groepsaanbod – ‘Vermoeide helden’

'Vermoeide Helden' is een mannengroep voor overlevers van seksueel misbruik

Formule

 • De groep is een doorlopende, open psychotherapiegroep: individuele groepsleden kunnen op hun eigen moment afronden, nieuwe leden kunnen aansluiten bij de groep.

 • De groep bestaat uit tenminste 5 en maximaal 10 deelnemers.

 • Ieder groepslid krijgt ruimte voor zijn eigen thema’s.

 • De groepsleden en therapeuten engageren zich expliciet om zorgzaam en respectvol om te gaan met hetgeen verteld wordt binnen de groep.

 • De leeftijd van de deelnemers is 18+.

Begeleiding

 

Kostprijs

 • Groepssessies: € 40 per sessie van 1,5 uur.

 • De voorafgaande 2 verkennende, individuele gesprekken kosten € 70 per sessie.

Vermoeide-helden.jpg

Inschrijven

 • Aanmelden voor de psychotherapiegroep kan door contact op te nemen met Kurt Renders. Dit kan zowel telefonisch als per mail.

 • Instroom in de groep wordt voorafgegaan door twee verkennende (individuele) gesprekken. We bespreken dan je voornaamste klachten, relevante achtergrondinformatie, je verwachtingen. We overlopen dan ook de verdere praktische zaken en de nodige wederzijdse vragen.

 

Data, uur en locatie

Wekelijks op woensdag van 19u-20.30u. (niet op officiële feestdagen en tijdens vakantieperiodes). De groep gaat door in Conciente Antwerpen.

vogels.png
Groepsaanbod - 'Groeien in veerkracht'

Waarom deelnemen?

 • je hebt weinig energie

 • je holt jezelf voorbij

 • je wil graag dingen voor jezelf doen, maar je komt er niet toe omdat iets anders telkens voorrang krijgt.

 • je zoekt naar een antwoord op de vraag: 'wat heb ik nodig?'

 • je ‘flirt’ met of bent herstellend van burn-out

 • je verlangt naar meer evenwicht, veerkracht en vrijheid

 • je wil graag milder zijn voor jezelf

 • je wil meer houvast of richtinggevers bij het zoeken naar een nieuwe balans en meer vervulling in je leven

Begeleiding

Data, locatie en kostprijs

 • Conciente Edegem:

  • 7 tweewekelijkse sessies op donderdag van 19u tot 21.30u

  • informeer vrijblijvend over de exacte data

 • Kostprijs: 350 euro voor de hele reeks van 7 avonden

Contact, informatie en inschrijvingen

Groepsaanbod - Relaties en verbinding

Thema’s

Kan je moeilijk nee zeggen? Wil je anderen niet tot last zijn? Cijfer je jezelf vaak weg? Ben je bang om afgewezen te worden? Heb je moeite om anderen toe te laten of te vertrouwen? Voel je je vaak eenzaam en niet begrepen? Loop je vaak vast in hetzelfde interactiepatroon en geraak je hier maar niet uit?

 

Maar ben je - ondanks de moeilijkheden die je ervaart - wel bereid om te leren groeien in het aangaan van duurzame relaties? Dan is deze groep iets voor jou!

 

Waarom deelnemen?

Groepstherapie is een krachtig middel om (h)erkenning te vinden, anderen te ontmoeten en elkaar te inspireren. Door in groep te werken krijg je de kans om in een veilige context dat wat moeilijk is naar voren te laten komen en van daaruit zowel verbondenheid als eigen kracht te ervaren.

 

Formule

Groepstherapie gaat uit van de ervaringen van deelnemers en brengt de theorie direct in de praktijk. Deelnemers komen dus met eigen voorbeelden maar dat is niet verplicht. Voor sommigen is luisteren naar anderen een waardevolle eerste stap. Verder gebruiken we zeker ook educatieve elementen vanuit de veronderstelling dat meer inzicht vaak leidt tot meer overzicht. Er komen ook

praktische oefeningen aan bod die je ook thuis kunt inzetten bij stressvolle of uitdagende situaties.

We werken sterk vanuit het “somatic experiencing” en “emotion focused therapy” gedachtegoed. D.w.z. dat we ons focussen op emoties en lichaamsbewustzijn, vanuit de idee dat het lichaam de neiging heeft om spanningen - als gevolg van vervelende gebeurtenissen of moeizame verhoudingen in het verleden - vast te houden met allerlei fysieke en/of emotionele klachten in het hier en nu als gevolg.

Begeleiding

 

Data, locatie en kostprijs

 • In maart 2023 gaat er een nieuwe groep van start. We werken met 5 à 6 deelnemers online gedurende 8 sessies op een nader te bepalen avond van 18u tot 19h30.

 • De sessies vinden online plaats via Zoom, om de twee weken.

 • We vragen deelnemers om zich werkelijk te engageren door op alle sessies aanwezig te zijn.

 • Kostprijs: €50,00 per sessie van 1,5 uur (inclusief materiaal, informatie en referenties die tijdens de sessies aan bod komen). 

 • Het voorafgaande verkennende, individuele gesprek kost eveneens € 50,00.

 

Contact, informatie, inschrijvingen

 • Bibiane Van Mierlo: 0485/56.65.20

Deep Democracy voor leidinggevenden

Voor begeleiders, leidinggevenden en facilitatoren die

 • hun kijk op teamdynamica willen verbreden en verdiepen

 • willen groeien in sterkere werkrelaties en organisaties

Wat je leert

Na deelname kan je

 • makkelijker samenwerken als team en blijven investeren in elkaar

 • zorgen dat afspraken nagekomen worden

 • vergaderingen vlotter laten verlopen

 • met concrete handvaten om spannende teamissues aanpakken

 • conflicten constructief aanpakken

 • gedragen beslissingen nemen gebaseerd op de wijsheid van de ganse groep

Formule

 • individuele intake online

 • 2 volle dagen training

 • supervisie van een halve dag (niet inbegrepen)

 • Max. 8 deelnemers

Hilde's engagement

Als facilitator zet ik me in om het groeipotentieel van jullie organisatie te ondersteunen door met jullie te werken aan wezenlijke,  thema's die een uitdaging vormen in onze snel veranderende wereld.

Met name in een team weer echt met elkaar in gesprek te leren gaan. Of constructieve conflictvoering. En niet te vergeten goede afspraken te leren maken die worden opgevolgd en nagekomen.
 

Kostprijs

300 euro voor de 2 dagen (inclusief een broodje tijdens de middag en koffie en thee). Je plaats is verzekerd na betaling.

Data, uur en locatie

- op vrijdag 10 en 17 februari 2023

OF

- op donderdag 9 maart en vrijdag 10 maart 2023

telkens van 9u. tot 17u.
Conciente Edegem, Romeinse Put 48, bus 8 te 2650 Edegem

Contact, info en inschrijving

Hilde De Voghel
0476 32 14 73
hilde.de.voghel@conciente.be

 

Groepsaanbod voor ouders -
'Emotion Focused Familiy Therapy: Hecht en heel Ouder-Kind Relaties'

 

Dit is een (online) groepsprogramma voor ouders van kinderen/jongeren (maar ook volwassenen) met psychologische problemen.

Formule:

Begeleiding

Kostprijs

 • intakegesprek is gratis

 • voor het gehele programma

  • 20€ met terugbetaling Conventie ELP 

  • 300€ zonder terugbetaling

  • informeer bij uw mutualiteit voor eventuele terugbetaling

Relaties en verbindig
Groeien in veerkracht
Deep Deomocracy
EFFT
bottom of page