top of page
Aanbod voor groei in groep.
Groepsaanbod – ‘Vermoeide helden’

'Vermoeide Helden' is een mannengroep voor overlevers van seksueel misbruik

Formule

 • De groep is een doorlopende, open psychotherapiegroep: individuele groepsleden kunnen op hun eigen moment afronden, nieuwe leden kunnen aansluiten bij de groep.

 • De groep bestaat uit tenminste 5 en maximaal 10 deelnemers.

 • Ieder groepslid krijgt ruimte voor zijn eigen thema’s.

 • De groepsleden en therapeuten engageren zich expliciet om zorgzaam en respectvol om te gaan met hetgeen verteld wordt binnen de groep.

 • De leeftijd van de deelnemers is 18+.

Begeleiding

 

Kostprijs

 • Groepssessies: € 40 per sessie van 1,5 uur.

 • De voorafgaande 2 verkennende, individuele gesprekken kosten € 70 per sessie.

Vermoeide-helden.jpg

Inschrijven

 • Aanmelden voor de psychotherapiegroep kan door contact op te nemen met Kurt Renders. Dit kan zowel telefonisch als per mail.

 • Instroom in de groep wordt voorafgegaan door twee verkennende (individuele) gesprekken. We bespreken dan je voornaamste klachten, relevante achtergrondinformatie, je verwachtingen. We overlopen dan ook de verdere praktische zaken en de nodige wederzijdse vragen.

 

Data, uur en locatie

Wekelijks op woensdag van 19u-20.30u. (niet op officiële feestdagen en tijdens vakantieperiodes). De groep gaat door in Conciente Antwerpen.

vogels.png
Groepsaanbod - 'Groeien in veerkracht'

Waarom deelnemen?

 • je hebt weinig energie

 • je holt jezelf voorbij

 • je wil graag dingen voor jezelf doen, maar je komt er niet toe omdat iets anders telkens voorrang krijgt.

 • je zoekt naar een antwoord op de vraag: 'wat heb ik nodig?'

 • je ‘flirt’ met of bent herstellend van burn-out

 • je verlangt naar meer evenwicht, veerkracht en vrijheid

 • je wil graag milder zijn voor jezelf

 • je wil meer houvast of richtinggevers bij het zoeken naar een nieuwe balans en meer vervulling in je leven

Begeleiding

Data, locatie en kostprijs

 • Conciente Edegem:

  • 7 tweewekelijkse sessies op donderdag van 19u tot 21.30u

  • informeer vrijblijvend over de exacte data

 • Kostprijs: 350 euro voor de hele reeks van 7 avonden

Contact, informatie en inschrijvingen

Groepsaanbod voor ouders -
'Emotion Focused Familiy Therapy: Hecht en heel Ouder-Kind Relaties'

 

Dit is een (online) groepsprogramma voor ouders van kinderen/jongeren (maar ook volwassenen) met psychologische problemen.

Formule:

Begeleiding

Kostprijs

 • intakegesprek is gratis

 • voor het gehele programma

  • 20€ met terugbetaling Conventie ELP 

  • 300€ zonder terugbetaling

  • informeer bij uw mutualiteit voor eventuele terugbetaling

Groeien in veerkracht
EFFT
bottom of page