Aanbod voor therapie in groep.
Groepsaanbod – ‘Vermoeide helden’

'Vermoeide Helden' is een mannengroep voor overlevers van seksueel misbruik

Formule

 • De groep is een doorlopende, open psychotherapiegroep: individuele groepsleden kunnen op hun eigen moment afronden, nieuwe leden kunnen aansluiten bij de groep.

 • De groep bestaat uit tenminste 5 en maximaal 10 deelnemers.

 • Ieder groepslid krijgt ruimte voor zijn eigen thema’s.

 • De groepsleden en therapeuten engageren zich expliciet om zorgzaam en respectvol om te gaan met hetgeen verteld wordt binnen de groep.

 • De leeftijd van de deelnemers is 18+.

Begeleiding

 

Kostprijs

 • Groepssessies: € 40 per sessie van 1,5 uur.

 • De voorafgaande 2 verkennende, individuele gesprekken kosten € 65 per sessie.

Vermoeide-helden.jpg
ruimte_2_350.jpg
Groepsaanbod - 'Groeien in veerkracht'

Waarom deelnemen?

 • je hebt weinig energie

 • je holt jezelf voorbij

 • je wil graag dingen voor jezelf doen, maar je komt er niet toe omdat iets anders telkens voorrang krijgt.

 • je zoekt naar een antwoord op de vraag: 'wat heb ik nodig?'

 • je ‘flirt’ met of bent herstellend van burn-out

 • je verlangt naar meer evenwicht, veerkracht en vrijheid

 • je wil graag milder zijn voor jezelf

 • je wil meer houvast of richtinggevers bij het zoeken naar een nieuwe balans en meer vervulling in je leven

Begeleiding

Data, locatie en kostprijs

 • Conciente Edegem:

  • 7 tweewekelijkse sessies op donderdag van 19u tot 21.30u

 • Kostprijs: 350 euro voor de hele reeks van 7 avonden

Contact, informatie en inschrijvingen

Inschrijven

 • Aanmelden voor de psychotherapiegroep kan door contact op te nemen met Kurt Renders. Dit kan zowel telefonisch als per mail.

 • Instroom in de groep wordt voorafgegaan door twee verkennende (individuele) gesprekken. We bespreken dan je voornaamste klachten, relevante achtergrondinformatie, je verwachtingen. We overlopen dan ook de verdere praktische zaken en de nodige wederzijdse vragen.

 

Data, uur en locatie

Wekelijks op woensdag van 19u-20.30u. (niet op officiële feestdagen en tijdens vakantieperiodes). De groep gaat door in Conciente Antwerpen.

(NOTHING) MORE THAN FEELINGS - Emoties als kompas

Therapie in groep onder leiding van cliëntgericht psychotherapeut & dramatherapeut Katrin Lohmann.

Link naar de integrale folder.

Formule

​Voel je soms ‘teveel’ - van hetzelfde of wordt je soms overspoeld door bepaalde emoties? Of voel je juist ‘te weinig’ – en lijk je soms verstard of verdoofd? Zit jij vast in geautomatiseerde emotionele reacties zoals de flight, fight of freeze modi? Loop je vast in bepaalde emotionele patronen die jou niet (meer) helpen?

In dit aanbod staan we stil bij onze kwetsuren en kwetsbaarheid en experimenteren we met nieuwe manieren om met emoties om te gaan.

Uitgangspunt is de Emotion Focused Therapie (EFT), een empirisch onderbouwde emotie-gerichte, humanistische behandeling ontwikkeld door Greenberg, Elliott, Watson, Goldman en Rice. Binnen EFT leren wij emoties te benutten als kompas:

✓ Emoties vertellen ons iets over het belang en de betekenis van een situatie of relatie

✓ Emoties vertellen ons wat wij willen en nodig hebben

✓ Emoties connecteren ons met onszelf en anderen

✓ Emoties motiveren ons tot handelen

 

We werken ervaringsgericht, en gebruiken heel wat methoden uit Gestalt, psychodrama, dramatherapie en natuurlijk EFT – denk aan rollenspel, verbeelding- en expressie oefeningen, Life-Writing, stoelenwerk e.a.

 

Op die manier verkrijg je nieuwe perspectieven op je eigen ervaringen en thema’s.

Praktisch

Doorlopende groep van minimaal 4 tot maximaal 8 deelnemers

Tweewekelijks op donderdag tussen 20:00 – 21:20

Je engageert je voor 1 individuele intake en minimaal 3 groep sessies 

Plaats groepspraktijk Conciënte Antwerpen Zuid, Haantjeslei 101

Aanmelding & vrijblijvende info bij katrin.lohmann@conciente.be

Begeleiding

 

Kostprijs

 • Therapie in groep: 36€ per sessie van 1,5 uur.

 • Intake € 65 per sessie, gedeeltelijke terugbetaling mogelijk afhankelijk van mutualiteit

Groepsaanbod - Relaties en verbinding

Thema’s

Kan je moeilijk nee zeggen? Wil je anderen niet tot last zijn? Cijfer je jezelf vaak weg? Ben je bang om afgewezen te worden? Heb je moeite om anderen toe te laten of te vertrouwen? Voel je je vaak eenzaam en niet begrepen? Loop je vaak vast in hetzelfde interactiepatroon en geraak je hier maar niet uit?

 

Maar ben je - ondanks de moeilijkheden die je ervaart - wel bereid om te leren groeien in het aangaan van duurzame relaties? Dan is deze groep iets voor jou!

 

Waarom deelnemen?

Groepstherapie is een krachtig middel om (h)erkenning te vinden, anderen te ontmoeten en elkaar te inspireren. Door in groep te werken krijg je de kans om in een veilige context dat wat moeilijk is naar voren te laten komen en van daaruit zowel verbondenheid als eigen kracht te ervaren.

 

Formule

Groepstherapie gaat uit van de ervaringen van deelnemers en brengt de theorie direct in de praktijk. Deelnemers komen dus met eigen voorbeelden maar dat is niet verplicht. Voor sommigen is luisteren naar anderen een waardevolle eerste stap. Verder gebruiken we zeker ook educatieve elementen vanuit de veronderstelling dat meer inzicht vaak leidt tot meer overzicht. Er komen ook

praktische oefeningen aan bod die je ook thuis kunt inzetten bij stressvolle of uitdagende situaties.

We werken sterk vanuit het “somatic experiencing” en “emotion focused therapy” gedachtegoed. D.w.z. dat we ons focussen op emoties en lichaamsbewustzijn, vanuit de idee dat het lichaam de neiging heeft om spanningen - als gevolg van vervelende gebeurtenissen of moeizame verhoudingen in het verleden - vast te houden met allerlei fysieke en/of emotionele klachten in het hier en nu als gevolg.

Begeleiding

We werken met 2 begeleiders om er zeker van te zijn dat iedere deelnemer ook tijdens de groepssessies de persoonlijke aandacht kan krijgen die hij/zij verdient.

 

Data, locatie en kostprijs

 • We werken met 5 à 6 deelnemers online gedurende 8 sessies op donderdagavond van 18u tot 19h30.

 • Data: 13/10, 20/10, 10/11, 24/11, 8/12, 22/12/2022 en 12/01 en 26/01/2023

 • De sessies vinden online plaats via Zoom, om de twee weken.

 • We vragen deelnemers om zich werkelijk te engageren door op alle sessies aanwezig te zijn.

 • Kostprijs: €50,00 per sessie van 1,5 uur (inclusief materiaal, informatie en referenties die tijdens de sessies aan bod komen). 

 • Het voorafgaande verkennende, individuele gesprek kost eveneens € 50,00.

 

Contact, informatie, inschrijvingen

 • Bibiane Van Mierlo: 0485/56.65.20

 • Lynn Van den Eynde: 0486/61.24.84