top of page
Lynn-Van-den-Eynde-e1498376754402.jpg

Lynn Van den Eynde.

Aanbod
 • Individuele psychotherapie voor jongeren en (jong)volwassenen

 • Ouderbegeleiding

Werkdomein
 • Emotionele moeilijkheden (verdriet, eenzaamheid, (faal)angst, stress, schuld, schaamte, kwaadheid,…)

 • Moeilijkheden met de verwerking van ingrijpende gebeurtenissen (zoals het omgaan met verlies, scheiding, rouw,…)

 • Moeilijkheden in relaties en contact

 • Moeite met keuzes maken en beslissingen nemen

 • Vragen rond zingeving, identiteit en zelfbeeld

 • Vragen bij het zoeken naar nieuwe mogelijkheden wanneer je het gevoel hebt vastgelopen te zijn

 • Ouderbegeleiding (begeleiding en ondersteuning van ouders in hun ouderschap)

Doelgroep

 • Jongeren (vanaf 15 jaar) en (jong)volwassenen

 • Ouders

Professionele achtergrond
 • Master in de klinische psychologie (Vrije Universiteit Brussel, 2013)

 • Opleiding Cliëntgerichte-experiëntiële Psychotherapie (Focus on emotion vzw)

 • Opleiding Emotion Focused Therapy (Focus on emotion vzw, i.o.)

 • Erkend psycholoog bij de psychologencommissie (nr. 86 2113 451)

 • Belangstellend lid Vlaamse Vereniging voor Cliëntgericht-Experiëntiële Psychotherapie en Counseling (VVCEPC)

 • Visumnummer klinisch psycholoog: 286056

 

Gedeeltelijke terugbetaling door de mutualiteit (inclusief CM) mogelijk

Werkervaring
 • Ervaring in diverse settings als psychotherapeut (oa. in het Universitair Ziekenhuis van Brussel en MFC De Nieuwe Vaart in Gent voor kinderen en jongeren met gedrags- en emotionele moeilijkheden).​

Consultatiemomenten
 • Dinsdag

 • Vrijdag​

Contact
bottom of page