top of page
foto_edited.png

Koen Homblé.

Aanbod
 • Individuele psychotherapie

Werkdomein
 • Ondersteuning tijdens veranderingsprocessen, aanpassingen aan nieuwe situaties

 • Zicht krijgen op wat kostbaar is, richting geven aan het leven

 • In contact komen met waarden, vaardigheden en kwaliteiten

 • Vragen rond identiteit en rouwverwerking, omgaan met een ingrijpende levensgebeurtenis

 • Versterken van psychisch welbevinden

 • Depressieve gevoelens en gedachten

Doelgroep
 • Volwassenen (vanaf 18 jaar)

 • Jongeren en jongvolwassenen in transitieleeftijd (15-25j)

 

Professionele achtergrond
 • Licentiaat klinische psychologie (Vrije Universiteit Brussel)

 • Postgraduaat psychotherapie voor volwassenen (Universiteit Antwerpen, lopend)

 • Jaaropleiding narratieve therapie (Johan Van de Putte)

 • Meerdaagse opleidingen in oplossingsgericht en contextueel werken (o.a. VraagKracht, Ilfaro, AnnieNuyts)

 • Gecertificeerd Rots en Watertrainer (Gadaku-instituut)

Werkervaring
 • Ruim ervaring als eerstelijnshulpverlener binnen CAW’s in verschillende settings(onthaal- en begeleidingsdiensten, crisishulpverlening, vluchtelingenwerk).

Contact
bottom of page