Alexia_Grauls-e1567780342945.jpg
Aanbod
 • Individuele gesprekstherapie
   

Werkdomein
 • Depressieve stemming

 • Overmatige spanning en stress

 • Relationele moeilijkheden

 • Negatief zelfbeeld

 • Traumaverwerking

 • Verlies en rouw

 • Postnatale moeilijkheden

 • Ouderschap

 

Ook eerder vage gevoelens van onbehagen of ontevredenheid, conflicten of twijfels over jezelf, onzekerheid, levensvragen of identiteitsvragen  kunnen een aanleiding zijn om therapie te starten.
 

Doelgroep
 • Iedereen vanaf 17 jaar

Professionele achtergrond
 • Master Klinische Psychologie (KULeuven)

 • Postgraduaat Cliëntgerichte-experiëntiële Psychotherapie (KULeuven)

 • Psychoanalytisch denkkader: studiedagen en literatuur

 • Erkend psycholoog bij de psychologencommissie (852109349) en lid van de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP) 

 • Visumnummer klinisch psycholoog: 286540

Werkervaring
 • 10 jaar ervaring als klinisch psycholoog, zowel residentieel als ambulant, o.a. in Tsedek en bij CGG Brussel

Consultatiemomenten
 • Maandagvoormiddag en avond

 • Donderdag voor- en namiddag

Contact

Alexia Grauls.